Förrådet - efter


Ibland går det undan!

Märkligt nog har jag, trots allt flyttande, ordning på både dator och kamera men också på USB-sladden som kopplar dem samman. Därför har jag redan nu det stora nöjet att ge er...

"Före"-bilderna på; Förrådet!

Från början stod oljetanken i det här utrymmet (och upptog hela den upphöjda "klacken" som syns på bilden i mitten längst ner) men i samband med att bergvärmen installerades och kravet på plombering kom så var det lika bra att ta bort den och nyttja rummet till nått bättre. Hålen på bilden längst upp till vänster är där rören som oljan fylldes på kom in genom fasaden, igensatta utifrån men som synes, inte innifrån.


RSS 2.0